Simon 
van Sevenhoven

Notaris van 1681 - 1705

Status project Lopend

Een specialist in zeezaken die gevestigd was in de omgeving van de haven en zelf ooit werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Deze rauwe randjes zien we vast terug in de (scheeps-)verklaringen met beschuldigingen van dronkenschap en ander liederlijk gedrag.
Nieuwebrugsteeg +1
  Bekijk alle locaties
  • Voorbeeld

    Minuutakte uit 1687

  • Voorbeeld

    Afschrift uit 1691

  • Voorbeeld

    Minuutakte uit 1702

Simon van Sevenhoven had niet de gemakkelijkste start voor een notaris. Hij werd in 1658 geboren en groeide op in een arm gezin. Zijn vader Willem van Sevenhoven was bierbeschooier. Toen beide ouders in 1664 overleden aan de pest bleven de vijf kleine kinderen als wezen achter. Ze gingen ieder huns weegs; Johan nam het beroep van zijn vader over en werd bierbeschooier, Isaac en Willem werden predikant en Nicolaes hield zich bezig met de verkoop van wijnen. Een keus voor het notarisambt lag dus niet direct voor de hand. Als notaris schopte Simon van Sevenhoven het tot de rijksten van Amsterdam en ook Johan en Willem waren landeigenaren in Sloterdijk. De kinderen van Van Sevenhoven hadden zich dus opgewerkt tot in de bovenste regionen van de Amsterdamse maatschappij.

In 1681 trouwde Simon met Aletta Vlasblom. Gezien zijn beroep was dit een zeer fortuinlijk huwelijk: hij werd nu familie van Michiel Bockx (ook notaris te Amsterdam) en Gerard Vlasblom (de opperkoopman van de VOC). Aletta overleed al snel na het huwelijk en kort daarop overleden ook drie van zijn vijf kinderen. In 1688 hertrouwde hij met Anna Jordaen met wie hij nog eens vier kinderen kreeg. Dit huwelijk heeft langer standgehouden, tot het moment dat Simon zelf overleed in 1708.

Simon was net op tijd met zijn keuze voor het notarisambt. Hij werd in 1681 op 23-jarige leeftijd toegelaten; een jaar later werd de minimumleeftijd verhoogd van 20 naar 25 jaar. Hij ontwikkelde zich tot een specialist op het gebied van zeezaken, als één van de weinigen van de 76 notarissen in de stad. Dit was een vak apart omdat kennis van het zeerecht noodzakelijk was: de akten waren erg uitgebreid en ingewikkeld. Simon had het geluk dat hij familie was van Gerard Vlasblom en daarmee heel wat contacten legde binnen de zeevaart.

Naast verklaringen voor de waterschout en andere akten die de scheepvaart aangaan tellen de protocollen van Van Sevenhoven ook veel machtigingen van mannen die de zee op gaan en hun vrouw (of andere familie) machtigen om het achtergebleven bedrijf te leiden. Ook veel herbergiers en logementhouders behoorden tot de vaste clientèle van Van Sevenhoven. Aangezien hij in het havengebied opereerde is er in zijn verklaringen veel te vinden over wateroverlast, dronkenschap, hoererij en andere gebruikelijke taferelen aldaar.

Van Sevenhoven zelf kwam rond 1700 in opspraak. Er was kwestie ontstaan over de vestiging van een lijmziederij in een gebied waar mensen niet zaten te wachten op de stankoverlast. Op een avond dat er dierenhuiden werden geleverd aan de lijmziederij kwam Van Sevenhoven in beschonken toestand aan de deur. Het rumoer waar dat mee gepaard ging bracht veel omwonenden op de been. Van Sevenhoven vroeg hen later een getuigenverklaring af te leggen over het gebeurde. Dat kon, maar daar wilden zij wel een dubbeltje voor hebben. Hoewel niet bewezen is dat Van Sevenhoven de getuigen inderdaad betaald heeft, was omkoping in het notarisberoep een zwaar vergrijp. Simon van Sevenhoven werd na een paar maanden vrijgesproken en heeft nog een aantal jaar zijn beroep uit mogen oefenen.

Literatuur

Maarten Hell, ' Zeezaken, ruzie en verzoening in de havenbuurt. Notaris Simon van Sevenhoven en zijn klantenkring (1681-1706)', Amstelodamum jaarboek 104 (Amsterdam 2012).

Verhalen uit de akten van deze notaris

De broer van... 

Hoewel notarissen geen akten mochten opstellen voor bloedverwanten tot de vijfde graad, komen we bij Simon van Sevenhoven regelmatig zijn broer Johannes tegen.
Lees meer  

De secretaris van Tobago pakt de koffers 

Als de gouverneur van het eiland Tobago in Amsterdam aankomt blijkt zijn secretaris verdwenen. Mét de koffers. De uitgebreide zoektocht brengt een aantal getuigen naar het kantoor van notaris Van Sevenhoven.
Lees meer  

De hel van '84 

Het kantoor van Simon van Sevenhoven was uitgestorven in die eerste drie maanden van 1684. De zeer strenge winter was een ramp voor de in zeezaken gespecialiseerde notaris. Maar nu brak april aan. Schepen liepen de haven van Amsterdam binnen en Simo...
Lees meer  

Locatie(s) Simon van Sevenhoven

Nieuwebrugsteeg
1681
Ramskooi
1685-1706