Willem Jan 
Vos

Notaris van 1743 - 1772

Status project Klaar

Over notaris Willem Jan Vos is helaas weinig bekend. Hij is bijna dertig jaar notaris geweest in Amsterdam en heeft twee kantoren gehad. Eerst was hij gevestigd op de Reguliersgracht en daarna vertrok hij naar de Singel. Naast het notarisambt was hij ook actief als brander van de haringtonnen. Dat betekende dat hij als ambtenaar verantwoordelijk was om de tonnen te voorzien van een brandmerk. Zijn protocollen bevatten op het oog niet heel bijzondere akten, maar het prettige handschrift maakt het eenvoudig om te lezen.
Reguliersgracht aan...  +1
  Bekijk alle locaties
Locatie(s) Willem Jan Vos

Reguliersgracht aan de oostzijde het vierde huis van de Herengracht
1742 - 1752
Singel tegenover de Appelmarkt
1753 - 1772