Reinier 
van Eibergen

Notaris van 1762 - 1794

Aantal akten 8076  | Status project Klaar

Vele familiebanden zijn bekend tussen diverse notarissen. Welke nog niet bekend was is de band die Reinier van Eibergen had met Arent van Eijbergen en zijn zoon Jan Arentsz van Eijbergen. Nu blijkt dat Reiniers opa, genaamd Hendrick, een broer was van notaris Arent van Eijbergen. Daarmee is Arent dus een oudoom van Reinier en Jan een achterneef. Een extra familielink die toegevoegd kan worden aan de lange lijst die al bekend was.
Nieuwendijk bij de ...  +2
  Bekijk alle locaties

Toch heeft Reinier het vak niet kunnen leren bij zijn familie. Beiden waren al lang en breed gestopt toen Reinier eind jaren 1740 het notarissenvak ging leren. Hij duikt op als klerk bij notaris Jan Rijpland, dus de kans is groot dat hij daar de fijne kneepjes van het vak heeft kunnen opdoen voordat hij zo'n vijftien jaar later zelf notaris werd.

Aan het begin van zijn carrière hield Reinier van Eibergen kantoor op de Nieuwendijk. Mede door zijn huwelijk met de vooraanstaande Jacoba Maria Mijlius verhuisde hij naar de prestigieuze Herengracht. Daar woonde hij tot zijn overlijden in 1797. Drie jaar eerder had hij het notarissenambt al achter zich gelaten.

Zijn protocollen bevatten een groot scala aan verschillende soorten akten. Zowel de koopmannen voor de zakelijke transacties als de alledaagse Amsterdammers met de wens tot het opmaken van een testament wisten de weg naar deze notaris te vinden.

Locatie(s) Reinier van Eibergen

Nieuwendijk bij de Vrouwensteeg
1762
Nieuwendijk
1762-1765
Herengracht 122
1765-1797