Willem 
Roosendaal

Notaris van 1798 - 1800

Aantal akten 754  | Status project Klaar

Willem Roosendaal hield in het begin van zijn loopbaan kantoor samen met notaris Dominicus van Vianen. Beide mannen traden ook enkele keren op als getuigen bij het opstellen van elkaars akten. In een krantenartikel uit de Rotterdamse Courant van 28 april 1798 staat vermeld dat dat kantoor zich bevond op het Rokin bij de Beurs.
Leidsestraat +2
  Bekijk alle locaties

In zijn protocollen komt de Franse invloed sterk naar voren. Veel van zijn akten zijn opgesteld in de Franse taal. Dit kwam bij andere notarissen voor bij voornamelijk zakelijke akten, zoals wisselprotesten, maar bij Roosendaal werden ook testamenten in het Frans opgesteld.

De carrière van Willem Roosendaal heeft helaas niet lang geduurd. Het is een vrij tragisch verhaal want hij overlijdt als hij net 34 jaar is geworden en op het moment dat zijn vrouw ongeveer 7 maanden zwanger is van hun vierde kindje.

Wat wel bijzonder is, is dat bekend is wie de plek van notaris Roosendaal heeft ingenomen. Voor elke stad gold dat er maar een beperkt aantal notarisposities te vergeven waren. Op het moment dat er een notaris uitviel werd deze één op één weer ingevuld. Het is ingewikkeld om te traceren wie welke plek overneemt, maar in de 'Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam' werd besloten dat de plek van Willem Roosendaal ingenomen zou worden door notaris Willem Clinton de Nooij.

Locatie(s) Willem Roosendaal

Leidsestraat
1788
Rokin, bij de Beurs (samen met Dominicus van Vianen)
1798
Vijzelstraat
1800