Jan 
Harmsen

Notaris van 1777-1798

Status project Lopend

Over de persoon van Jan Harmsen is vrijwel niets bekend, enkel dat hij in 1798 is overleden in Amsterdam. Maar wie zijn ouders zijn, waar hij vandaan komt en of hij ooit getrouwd is weten we niet. Zijn protocollen daarentegen zijn heel omvangrijk en bevatten veel inhoudelijke akten. Zo heeft hij onder andere verschillende pro deo verklaringen opgesteld waarin de laagste bevolkingsklasse uit Amsterdam aan het woord komt. Te verwachten valt dat daar veel armoede in naar voren komt.
Singel bij de Blauw...  +2
  Bekijk alle locaties
Locatie(s) Jan Harmsen

Singel bij de Blauwburgwal
1798
Pijpenmarkt (Nieuwezijds Voorburgwal)
1777-1779
Singel, tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat
1780-1798