Leonard  
Beels

Notaris van 1790 - 1793

Aantal akten 272  | Status project Klaar

De drie nagelaten protocollen met akten van Beels zijn geheel opgetekend in opdracht van de Hoofdofficier. Deze attestaties bevatten de Amsterdammers die in de geschiedenis over het algemeen weinig sporen hebben nagelaten, en waarvan soms zelfs niet méér bekend is dan 'zeekeren drenkeling' of 'de zoon of dochter van'.
Keizersgracht +1
  Bekijk alle locaties

Leonard Beels werkte slechts drie jaar als notaris; hij overleed in 1793, nog geen dertig jaar oud. Desondanks had hij al een hele carrière achter de rug. Beels studeerde rechten in Leiden en was vanaf 1784 tevens werkzaam als advocaat. In 1786 was hij niet alleen kerkmeester van de Oude Kerk maar net als eerder zijn vader ook baljuw en schout van de heerlijkheid Assendelft. In 1787-1788 was hij commissaris van kleine zaken en vanaf 1788 tot zijn dood secretaris van de Hoofdofficier.

Beels werd geboren op 14 augustus 1765 in Amsterdam, als kind van Martin Adriaan Beels en Adriana Susanna Tiewelen. Zijn vader was lid van de Vroedschap van Amsterdam en in 1787 heel even burgemeester - totdat hij als orangist werd afgezet. Het ouderlijk huis van Leonard Beels aan de Keizersgracht werd in dat jaar, net als het bekendere verhaal van burgemeester Rendorp, geplunderd door een menigte patriotten.

In 1788 trouwde Leonard met Johanna Jacoba van Oosten de Bruijn. Samen kregen zij minstens één zoon, Marten Adriaan Beels. Leonard Beels is daarmee ook de opa van Leonard Marius Beels, één van de oprichters van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap uit Amsterdam.

Beels' laatste nevenfunctie, die van secretaris voor de Hoofdofficier, zorgt ervoor dat zijn protocollen vol staan met verklaringen. In een enkel geval gaat het om een boedelinventaris of een procuratie. Andere typen akten treffen we bij hem niet aan.

Verhalen uit de akten van deze notaris

Wie is de vader? ... De notaris 

Dit keer in de categorie 'Wie is de vader': een notaris die over de schreef gaat, een ongelukkige kindermeid en een stamboom die in de prullenbak kan.
Lees meer  

Het gevaar buiten de poorten 

Giacomo Casanova verbaasde zich nog over de vrijheid van de lokale schoonheden - een gastheer gaf zomaar, zonder chaperonne, zijn enige dochter aan hem mee! Toch waarschuwden ook Amsterdamse vaders hun dochters: ga nooit met vreemde mannen buiten de...
Lees meer  

Zij van de buren op het Oudekerksplein 

De naaste buren doen geen oog meer dicht en zijn daarom weinig gelukkig met de hoererijen in hun buurt. Als de dames door het vuur in hun rokken bijna een grote brand veroorzaken is de maat vol.
Lees meer  

Locatie(s) Leonard  Beels

Keizersgracht
1788
Keizersgracht; tussen Raadhuisstraat en Leidsestraat
1791-1793