Salomon 
Vingboons

Notaris van 1676 - 1680

Aantal akten 123  | Status project Klaar

Salomon Vingboons overleed vier jaar na zijn benoeming tot notaris, hierdoor hebben we niet veel van hem. Ook over zijn leven is weinig te vinden. Zou hij familie zijn geweest van de bekende Vingboonsen – de architecten en kunstenaars Philip, Justus, Johannes en David? Het handschrift is, hoewel wat paleo-kennis nodig is, over het algemeen prettig om te lezen. Gaandeweg verwachten we leuke vondsten.
Raamgracht 
  Bekijk alle locaties
Locatie(s) Salomon Vingboons

Raamgracht
1680