Jeremias 
Prise

Notaris van 1666 - 1668

Aantal akten 697  | Status project Klaar

In het enige maar omvangrijke protocol van de uit Londen afkomstige Jeremias Prise (Price) zitten naast Nederlandse veel Engelse en een aantal Franse en Duitse akten. Het handschrift is een uitdaging, maar zeker de moeite waard. De akten, allen uit de periode 1666-1668, bevatten allerlei interessante zaken. Denk bijvoorbeeld aan akten die te maken hebben met (de gevolgen van) de Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog (1665-1667)...
Dam +1
  Bekijk alle locaties

Ook zien we geregeld drukkers en uitgevers langskomen. Dat Prise een jaar lang samen met notaris Willem van Ceulen kantoor hield op de Dam – het hart van de drukkers- en uitgeverswereld – hangt hier waarschijnlijk mee samen. Leuk detail is dat hij en Van Ceulen bovendien in De Wackere Hond zaten, het pand dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw had gediend als bedrijfspand van en daarna werd verhuurd door (telgen van) het uitgeversgeslacht Hondius.

Op 19 september 1669, nog geen drie jaar na zijn benoeming tot notaris, werd Prise uit het ambt gezet. De schepenen hadden hem onbekwaam bevonden en een boete van 1000 ducatons (destijds zo'n 3000 gulden) opgelegd. Prise had frauduleuze procuraties uitgegeven – zonder de betrokken personen te kennen en ook aan comparanten die niet bij hem waren geweest. Na dit abrupte einde van zijn notariële carrière zou hij naar Engeland zijn teruggekeerd, hoewel niet helemaal duidelijk is wanneer dit zou zijn gebeurd. In 1670 en 1672 werden nog kinderen van hem gedoopt in Amsterdam en in 1673 werd zijn vrouw Agatha Mes er begraven.

Locatie(s) Jeremias Prise

Dam
1667
Papenbroekssteeg
1667-1668