Daniel 
Mostart

Notaris van 1616 - 1646

Status project Verwacht

Daniel Mostart maakte deel uit van een heuse notarissendynastie. Vader David had in zijn testament laten vastleggen dat zijn papieren en protocollen naar zijn zoons zouden gaan, indien zij net als hij het notarisambt zouden willen bedienen. Ook Daniels zoon David zou notaris worden, evenals zijn neefje en achterneefje David Doornick I en II. De Mostarts en Doornicks waren bovendien allen meesters in de rechten.
Oudezijds kerkhof (...  +2
  Bekijk alle locaties

De remonstrantse Mostart werd in 1616 aangesteld als notaris, maar was gedurende zijn leven bovenal bekend als stadssecretaris, een respectabele functie die hij van 1622 tot aan zijn dood in 1646 vervulde. Van 1616 tot 1622 was hij secretaris van de huwelijkse zaken. Ook schreef hij een instructie voor het notarisambt, waarvan het origineel verloren is gegaan maar wel een achttiende-eeuwse kopie bewaard is gebleven. Mostart was van 1616 tot aan zijn overlijden getrouwd met Maria Jans van Beuningen. Uit haar boedelinventaris blijkt dat het echtpaar gedurende hun leven een aardige kunstcollectie bezat.

Wat hem tot een nog interessanter figuur maakt, is dat hij zich bewoog in de hoogste literaire kringen uit zijn tijd. Hij was een graag geziene gast op het Muiderslot en was niet alleen bevriend met Pieter Cornelisz Hooft, maar ook met Jacob Baeck, Casparus Barlaeus, Laurens Reael en Joost van den Vondel. Samen met Baeck werkte hij van 1632 tot 1641 aan het in het net afschrijven van Hoofts Nederlandse Historiën. Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk als vertaler, schrijver en (toneel)dichter.

Waardering voor Mostart door zijn tijdsgenoten blijkt uit de lofdichten - van onder andere Hooft, Vondel en Barlaeus - die zijn Nederduytse secretaris oft zendbriefschryver, een publicatie over de briefschrijfkunst, inleiden. Vondel droeg bovendien zijn gedicht De Roomsche Lier aan Mostart op.

Hij heeft ons slechts twee notariële protocollen nagelaten, waarschijnlijk is een groot deel van zijn akten verloren gegaan. In deze protocollen zitten ook Duitse, Franse, Latijnse en Spaanse stukken. Het handschrift is voor de gevorderde lezer en de pagina's zijn door beschadigingen niet altijd van even goede kwaliteit, maar er valt veel interessants in te ontdekken.

Houdt u van een uitdaging en bent u geïnteresseerd in 'bekende' zeventiende-eeuwers? Begin dan snel! We kunnen in ieder geval verklappen dat Vondel, Baeck, Willem Jansz Blaeu en Pieter Jansz van Hoorn zeker voorbij zullen komen. Daarnaast kunt u ook rekenen op telgen uit bekende koopmans- en regentengeslachten als Bas, Coymans, De Graeff, Huydecoper en Reael…


Titelpagina van de eerste uitgave van Nederduytse secretaris oft zendbriefschryver (1635).
In 1637 verscheen een licht herziene uitgave en in 1643 volgde een uitgebreidere versie.

Bronnen

Biografisch Portaal van Nederland
http://www.biografischportaal.nl/persoon/74438421

Eeghen, I.H. van, 'Mr. Daniel Mostart ende "Huwelijkse Zaken"', Studia Rosenthaliana 17.1 (1983) 15-21.

Gehlen, A.Fl., 'Een instructie van 't notaris ampt door Daniël Mostert', Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 22 (2007) 8-9.

Koning, Paula, 'Hooft en Mostart. Een Nederduitse secretaris voor P.C. Hooft' in: Jeroen Jansen ed., Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag (Hilversum 1997) 83-100.

Locatie(s) Daniel Mostart

Oudezijds kerkhof (Oudekerksplein)
1616
Kloveniersburgwal
1628
Halvemaansbrug of Binnen Amstel (Amstel)
1644-1646