Cornelis 
Molensteen

Notaris van 1649 - 1655

Status project Verwacht

Cornelis Molensteen was 23 jaar oud toen hij in februari 1649 werd geadmitteerd als notaris. Aan zijn carrière kwam abrupt een eind toen hij nog geen zes jaar later overleed. We vermoeden dat er veel interessants te vinden zal zijn in de twee protocollen van deze katholieke notaris...
Rokin +2
  Bekijk alle locaties

Cornelis was in december 1647 in ondertrouw gegaan met Catarina (Trijntje) Franse van Sanen. Tussen 1648 en 1655 kregen ze zes kinderen – waaronder een tweeling – die ze allen hebben laten dopen in de katholieke schuilkerk De Posthoorn, destijds gevestigd in het pand 't Friesche Wapen op de hoek van de Korte Prinsengracht en de Haarlemmerstraat.

De naam Molensteen gaat terug op het uithangbord van het pand waarin stamvader Claes Reyersz, korenkoper van beroep, gevestigd zat. Dat zijn nazaten terug zouden keren naar het katholicisme is opmerkelijk – hij was in het Amsterdam van voor de Alteratie een van de prominentste gereformeerden en had de stad in 1568 wegens zijn geloof tijdelijk moeten ontvluchten.

Bronnen

Doopregisters, kinderen van Cornelis Molensteen en Catarina Franse van Sanen.

De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel 1, p. 47 - Claes Reyersz.

Locatie(s) Cornelis Molensteen

Rokin
1647
Raadhuisstraat (Warmoesgracht)
1652
Leliegracht
1655