Ellert 
de Veer

Notaris van 1586 - 1599

Aantal akten 261  | Status project Klaar

Ellert de Veer liet ons twee van de oudst bewaarde protocollen na, waarin een levendig beeld van het steeds sneller groeiende Amsterdam van het einde van de zestiende eeuw naar voren komt.
Damrak 
  Bekijk alle locaties

Na een wat slordig eerste protocol, is het tweede grotendeels in een heel net handschrift met prachtige beginletters geschreven. Naast de gebruikelijke bevrachtingscontracten, testamenten en sappige attestaties vinden we bij deze notaris ook een aantal zoenbrieven: akten waarin nabestaanden van een omgebracht persoon de moordenaar – doorgaans tegen financiële compensatie – vergeven.

Voor en tijdens zijn loopbaan als notaris zou Ellert ook actief zijn geweest als schrijver en vertaler van pamfletten en ander drukwerk. Of dit daadwerkelijk zo was blijft voor nu een klein mysterie. Volgens de Short Title Catalogue Netherlands zou ene Paulus van Asperen namelijk de naam Ellert de Veer als pseudoniem hebben gebruikt. Waar de STCN zich op baseert is onduidelijk en of dit klopt valt te betwijfelen. Mogelijk is er ooit op een of andere manier verwarring ontstaan. Zou het feit dat Paulus van Asperen in 1613 – twee jaar na Ellerts zoon Albert, die op zijn beurt vaak is verward met zijn vader – werd benoemd tot raadsheer van de Hoge Raad van Holland en Zeeland hier iets mee te maken hebben? Wordt vervolgd…

Waarschijnlijk bezat Ellert in ieder geval in 1594 een boekdrukkerij bij het Paalhuis op de Nieuwe Brug. Van zijn pers rolde dat jaar de – mogelijk ook door hem vertaalde – Nederlandse versie van Erasmus' Paraphrasis op het Nieuwe Testament.

Ellerts twee zoons kwamen goed terecht. De hierboven genoemde Albert werd pensionaris van de stad Amsterdam en later raadsheer van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Hij bezat de heerlijkheid van Callantsoog en werd in 1610 tijdens zijn verblijf als gezant aan het Engelse hof door koning Jacobus I geridderd. Zoon Gerrit, de jongste van de twee, voer in 1596 met Willem Barentsz mee naar Nova Zembla en schreef het bekende journaal over de reis en de overwintering in het Behouden Huys.

  • Voorbeeld

    Zoenbrief uit 1587

Bronnen

Biografisch Portaal van Nederland
http://www.biografischportaal.nl/persoon/70138566
http://www.biografischportaal.nl/persoon/16511589
http://www.biografischportaal.nl/persoon/14374264

Short Title Catalogue Netherlands (STCN)
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=075561913
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=113915004
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=068753896
http://picarta.nl/DB=3.11/SET=21/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=veer%2C+ellert+de&REC=*

Beaumont, Simon van. Batavia illustrata, ofte Verhandelinge vanden oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt. Deel 1. Den Haag: Johan Veely, Johan Tongerloo en Jasper Doll, 1685, p. 1483.
https://books.google.nl/books?id=U-8TB-RUvTcC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Locatie(s) Ellert de Veer

Damrak
1599