Nicolaas 
Sonmans

Notaris van 1704 - 1727

Aantal akten 3.409  | Status project Klaar

Zoals veel notarissen hield Sonmans kantoor in de buurt van de Beurs. Na zijn benoeming in 1704 bleef hij tot zijn dood in 1727 actief als notaris. De protocollen die hij naliet zijn goed gevuld met allerlei zeer goed leesbare akten – van boedelinventarissen en attestaties over burenruzies en dronkenschap tot machtigingen en zakelijke contracten.
Singel tussen Nieuw...  +1
  Bekijk alle locaties
  • Voorbeeld

    Testament uit 1722

Verhalen uit de akten van deze notaris

Een muzikaal gezelschap  

Op 6 maart 1704 verschijnen drie componisten bij notaris Nicolaas Sonmans. Kunnen we van hen nog muziek terug vinden?
Lees meer  

Locatie(s) Nicolaas Sonmans

Singel tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat
1705-1706
Rokin
1707-1727