De familie Cazenove

Historische datum 26 november 1767 | Notaris Cornelis van Homrigh

Cazenovia, een kleine stad in de staat New York in wat wij tegenwoordig kennen als de Verenigde Staten. De stad is vernoemd naar Theophile Cazenove, een telg uit de bekende familie. Hij erfde het bedrijf van zijn vader, ook Theophile genaamd, toen die zich in 1770 terugtrok uit The Holland Land Company.

Samen met zijn broer Charles kreeg junior de kans om eigenaar te worden van delen van de huidige staat New York. Hoewel vader Cazenove zich uit het bedrijf had teruggetrokken, bleek de erfenis na zijn overlijden nog een vermogen te zijn. Uit een akte van notaris Cornelis van Homrigh blijkt dat hij een totale som van veertigduizend gulden naliet, te verdelen over vijf erfgenamen.

Theophile en Charles hadden het bedrijf van hun vader overgenomen, en dus konden de andere kinderen een erfenis van achtduizend gulden per persoon tegemoetzien. Theophile senior had een neusje voor zaken en had zijn bedrijf groot gemaakt. Helaas erfden de kinderen Cazenove van hun vader wel het geld, maar niet het vermogen hiermee om te gaan. In de akten van Van Homrigh maken we kennis met Frederik Cazenove, in Zwitserland woonachtig, die ook achtduizend gulden ontving uit de erfenis van zijn vader. Hij ontfermt zich over de erfenis en moet er voor zorgen dat zijn broers en zussen, Paul, Marc, Cecile en Henriette, allen hun deel ontvangen. Deze kwitantie is niet de laatste keer dat we Frederik tegenkomen in de akten van Van Homrigh.

'ende beloofde hij heer comparant de voorzeide somme van vierduizend guldens te restitueren en te voldoen'

Op 30 november 1767 laat Frederik notaris Van Homrigh opnieuw een akte opstellen, een obligatie deze keer. Hieruit blijkt dat hij nog eens vierduizend gulden heeft geleend van zijn broer Theophile. Blijkbaar was de erfenis van zijn vader niet genoeg voor Frederik.

Van Theophile junior weten we dat één van zijn werknemers binnen de Holland Land Company de plaats Cazenovia heeft gesticht, maar we weten ook dat het bedrijf van zijn vader twee keer over de kop is gegaan, nog voor het eind van de eeuw. Wat er van Frederik en de andere broers en zussen is gekomen, weten we eigenlijk niet. Wie weet wat de akten van Cornelis van Homrigh ons nog kunnen vertellen?

Locatie
Tags

18e eeuwNew YorkObligatieKwitantieCornelis van Homrigh
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen