Stuyvesants testament

Historische datum 04 januari 1639

In de eerste helft van de zeventiende eeuw vertrokken veel reizigers naar de Nederlandse kolonie Nieuw Amsterdam. De reis en het verblijf waren niet zonder risico. Zij die in Amsterdam enige eigendommen achterlieten, gingen daarom langs de notaris om hun testament op te laten tekenen. Ook Peter Stuyvesant dacht zo met een gerust hart aan boord te kunnen gaan.

Stuyvesant vertrok in 1639 naar Curaçao om daar gouverneur te worden en ging in Amsterdam langs de notaris om zijn uiterste wil vast te leggen. De bekendste gouverneur van de Noord Amerikaanse kolonie liet al zijn bezittingen na aan zijn zus en halfzus. Driekwart van zijn bezittingen zouden naar Anna Stuyvesant gaan. Mocht zij niet meer in leven zijn, dan zou dat erfdeel naar de kinderen van Anna gaan. Het andere kwart ging naar Margriete, de halfzus van Peter. Zij was nog kinderloos in 1639. Mocht zij zonder kinderen overlijden voordat Peter was overleden, dan ging zijn gehele erfenis naar Anna en haar man Samuel Beyert.

'In den naem des Heeren Amen'

Peter overleed uiteindelijk pas in 1672, ruim dertig jaar nadat hij op de boot richting het westen stapte. Anna overleefde Peter en leefde nog ruim tien jaar, totdat zij in 1683 in New York overleed. Onbekend is echter wat Anna precies heeft gekregen van de erfenis, want Peter was in 1645 getrouwd met een zus van de man van Anna, Judith Beyert.

Mogelijk dat er nog een recenter testament van Peter ligt/lag opgeslagen in één van de archieven van Amerika?

Tags

Testament17e eeuwHendrik SchaefNew YorkNieuw AmsterdamStuyvesant
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen